Lista postępowań

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP.271.05.2019 Budowa przystani Kajakowej na rzece Motława w miejscowości Wróblewo na terenie gminy Suchy Dąb zgodnie z projektem „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina Suchy Dąb Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2019-12-31 2020-01-15 10:00 2020-01-17
ZP.271.03.2019 Przebudowa drogi gminnej – ul. Sportowa w miejscowości Suchy Dąb Gmina Suchy Dąb Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2806 Usługi drogowe 2019-11-05 2019-11-27 10:00 2019-12-09
ZP.271.01.2019 Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Suchy Dąb do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Suchy Dąb i placówek specjalnych zlokalizowanych poza terenem Gminy Suchy Dąb , oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania, w okresie od 2 września 2019 r Gmina Suchy Dąb Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2500 Środki transportu 2019-08-13 2019-08-21 10:00 2019-08-30
RGO.6238.1.2019.MR Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchy Dąb w 2019-2020 r. w ilości około 100,70 Mg Gmina Suchy Dąb Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi Wiele 2019-07-30 2019-07-31 09:00 --
GK.271.13.2018 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r. Gmina Suchy Dąb Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2018-11-29 2019-01-07 09:00 2019-04-03
ZP.271.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Suchy Dąb z nieruchomości, na których zamieszkują oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. Gmina Suchy Dąb Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2018-11-05 2018-12-12 09:00 2019-04-03
ZP.271.11.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Suchy Dąb Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2018-08-27 2018-10-19 09:00 2019-04-03

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa